Bijwerkingen

Indien u een bijwerking vermoedt, adviseren wij u contact met uw behandelend arts op te nemen.

Wij stellen het op prijs als u mogelijke bijwerkingen van onze producten ook aan ons meldt. Het melden hiervan biedt ons de mogelijkheid om de veiligheid en effectiviteit van onze geneesmiddelen te bewaken en te bevorderen. Uw meldingen worden door ons ook gemeld aan de betrokken overheidsinstanties. U kunt uw meldingen kwijt door gebruik te maken van het volgende e-mailadres: medischeafdeling@bms.com

U kunt ook de bijwerkingen melden aan het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Het Lareb is het nationale meldpunt van bijwerkingen in Nederland. Doordat alle meldingen op één centraal punt worden verzameld, kan Lareb de veiligheid van geneesmiddelen in Nederland bewaken. Het is hiervoor belangrijk dat zoveel mogelijk bijwerkingen ook daadwerkelijk worden gemeld!

Hiervoor kunt u de volgende website raadplegen: www.meldpuntbijwerkingen.nl.

Productklachten

Indien u een klacht heeft over een van onze producten (dit kan zowel de kwaliteit, werkzaamheid, authenticiteit als tevredenheid van een geneesmiddel betreffen), dan vernemen wij dat graag van u via medischeafdeling@bms.com


Zwarte driehoek – geneesmiddelen onder aanvullende monitoring

De Europese Unie (EU) heeft een nieuwe procedure ingevoerd voor de productinformatie van geneesmiddelen waar de toezichthoudende instanties extra nauwlettend op toezien. Op de bijsluiter van deze geneesmiddelen staat dat zij zijn onderworpen aan ‘aanvullende monitoring’.

De bijsluiter en de productinformatie voor medisch beroepsbeoefenaren, de zogenoemde "samenvatting van de productkenmerken", van geneesmiddelen die aan dit extra toezicht onderworpen zijn, bevatten een zwarte omgekeerde gelijkzijdige driehoek met een korte zin waarin wordt aangegeven wat de driehoek betekent: dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.

De zwarte driehoek zal in alle lidstaten van de EU worden gebruikt om de geneesmiddelen te herkennen die onder dit extra toezicht staan. Het symbool zal vanaf het najaar van 2013 op de desbetreffende bijsluiters verschijnen. Het verschijnt niet op de buitenverpakking of het etiket van geneesmiddelen.

Patiënten en medisch beroepsbeoefenaren wordt sterk aangeraden om alle vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen met een zwarte driehoek te melden, zodat nieuwe informatie die beschikbaar komt, doelgericht kan worden geanalyseerd.

Voor meer informatie over de zwarte driehoek verwijzen wij u graag naar de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG): www.cbg-meb.nl.